Novinky zo stajní slovenských trénerov – Oto Valachovič

Novinky zo stajní slovenských trénerov – Oto Valachovič
V strede Ing. Oto Valachovič (foto Karel Juda)

V pokračovaní nášho seriálu sme dali priestor aj slovenskému trénerovi a chovateľovi v jednej osobe, Otovi Valachovičovi. Ten v minulej sezóne s piatimi koňmi v 24 štartoch dosiahol jedno víťazstvo zásluhou ryšiaka Shades Arrow.

Pred nadchádzajúcou sezónou sa veľa vecí zmenilo a už bývalý tréner sa bude naplno venovať chovu anglického plnokrvníka. V prvom rade chcem povedať, že všetky dostihové kone odišli do tréningu k trénerovi Stančíkovi, dvojročná kobylka Something For Love z môjho chovu je v tréningu Jaroslava Línka. Ja som si nechal na farme len chovné kobyly a žriebätá,“ objasnil novú situáciu pre turfsport Oto Valachovič.

Z jeho chovu vzišlo už niekoľko zaujímavých koní, najlepším z nich je zverenec Mariána Štangela, Furious Felix (Overdose), ktorý naznačil sľubný potenciál tretím miestom vo Veľkej cene Slovenska či Veľkej májovej cene. „Felixov“ polobrat Fighting Falco (Move Your Vision) ešte v príprave Ota Valachoviča zaznamenal viacero umiestnení v trojkových a štvorkových dostihoch. Obaja sú potomkami Free Hope (Lord Du Sud), niekdajšej reprezentantky stajne MN Racing.

Na zahájenie dostihovej kariéry je pripravená dvojročná Medeia (Sleeping Indian), ktorá je prvým potomkom trénerovej bývalej zverenkyne Moulinet (Desert Style), bronzovo umiestnenej v Karpatskej cene 2014 a už vyššie spomínaná dvojročná Something For Love (Sleeping Indian), ktorá je prvým potomkom dvojnásobnej trojkovej triumfátorky Samanthy For Love (Dr Fong). Tá je zistená žrebná, opäť po Sleeping Indianovi, v Česku pôsobiacom plemenníkovi.

Polobratia Sunny Vision (Move Your Vision) a Shades Arrow (Overdose) sú taktiež chovom Ota Valachoviča. Ich matka Sansha (Antonius Pius) dokázala dobehnúť tretia v Cene 3 – ročných kobýl 2012.

Na farme slovenského chovateľa sa nachádza taktiež prvý potomok Filealanglaise (Sunday Break), ktorá sa zviditeľnila hlavne dvomi piatymi priečkami z Jarnej ceny kobýl a Ceny Arvy v roku 2014. Na svete je ročný žrebček Ferine Indian po Sleeping Indian. Filealanglaise je opäť žrebná z opakovaného spojenia.

Najmladším členom stáda je, pravý brat Medeii, tento rok narodený žrebček z Moulinet.

Text: Kamila Gúčiková

Foto: Miro Abík